сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания Нормативни документи

Тук можете да откриете връзки към основните нормативни документи, свързани с правата, образованието и социалните услуги за деца и възрастни с интелектуални затруднения и други нарушения.
 
 

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

 
ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ »
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ »
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРАВНИЯ СТАТУС НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ »
 
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ »
 
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ »
 
ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ »
 
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО »
 
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА »
 
ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ »
 
НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ »
 
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ »
 
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА »


 

МИНИСТЕРСТВА И ИНСТИТУЦИИ

 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА »
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА »
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО »
 
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ »
 
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ »
 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО »
 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ »
 
БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ »


 

СПРАВОЧНИЦИ:

 
СПРАВОЧНИК НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ: »
Ресурсът съдържа национални стратегии, нормативни документи, методики за оценки и формуляри за кандидатстване в проекти и програми, молби, формуляри, справки и други
 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ »
 

сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания