сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания Добри практики

 

Базар на Великденски изделия

Име на добрата практика:
Изработване на арт изделия и организиране на благотворителни базари.

Основна цел:
Развитие на моториката и въображението, ползотворно използване на свободното време, формиране на положителна нагласа в обществото към младежите. Чрез практиката целим също създаване на мотивация в младежите, че чрез труд може да се печели.

 


 

Проектът “Да ОВЛАСТИМ ЛИЦАТА с интелектуални затруднения”

 

През 2012 г . БАЛИЗ стартира изпълнението на проект “Да овластим с интелектуални
затруднения”, финансиран от Фондация “Отворено Общество” . Това е пилотен проект
за прилагане на ПВР като алтернатива на режима на запрещението. Проектът продължава и до днес, като се намира вече в третата фаза на изпълнението си , под името “Имаш право да решаваш” . В началото на проекта участници са две общини (Видин и София) , всяка от които започва работа по 3 случая на лица с интелектуалния. Към настоящия момент случаите вече са над 85 на брой в различни градове в страната. Свалени са изцяло две пълни запрещение на две лица и едно пълно запрещение е свалено до частично.
Целта на БАЛИЗ, партньорите и участващите в проекта е да се докаже, че не е необходимо лицата с интелектуални затруднения да бъдат поставяни под запрещение, и някой да решава вместо тях, тъй като вместо това може да им бъде предоставена и изградена подкрепяща мрежа, която да им помага сами да вземат решения за живота си.
Паралелно БЦНП работи в същата насока – за промяна на законодетлството по отношение на лицата с интелектуални затруднения. Разработен е нов Проект на “Закон за физическите лица и мерките за подкрепа”, който предстои да бъде внесен за обсъждане в НС. В него ясно и подробно са описани новата концепция за ПВР, различните мерки
за подкрепа, гарантиране на правата на ЛИЗ и ПЗП и мерките за закрила от злоупотреби.

 

сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания