сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания Aктуални новини и иниациативи

Aктуални новини и иниациативи

Участие на Сдружение ‚Посока Благополучие“ в програмата „Доброволци за европейска България“

В рамките на 3 месеца екипът на Сдружение „Посока Благополучие“ проведе поредица от специализирани обучения на студенти от различни британски университети, избрали да работят като доброволци в социални услуги за деца и възрастни с интелектуални затруднения в гр.Пловдив и гр.Асеновград. Участници в програмта бяха три групи по двадесет студенти от различни специалности – обща психология, клинична психология, психология на обучението, психология на развитието и др. Екипът на Сдружение „Посока Благополучие“ проведе тренинги по следните теми:

  • „Ефективно общуване с деца с тежки интелектуални и множествени увреждания“
  • „Психологическа подкрепа на деца с разстройство от аутистичен спектър и техните семейства“
  • „Предизвикателно поведение при деца и лица с интелектуални затруднения“ Присъстващите имаха възможност да се включат и в практически упражнения и дискусии по темата за ефективна подкрепа на деца и възрастни с интелектуални затруднения и предизвикателно поведение, настанени в социални услуги. Проведени бяха и супервизиращи срещи с групите.

Разгледайте всички снимки от събитието

Обучение на тема: „Приложение на метода TEACCH в подкрепата на деца и лица с интелектуални затруднения и аутизъм“.

 

На 25.05 – 26.05.2016г Сдружение „Посока Благополучие“ проведе

обучение на тема: „Приложение на метода TEACCH в подкрепата на

деца и лица с интелектуални затруднения и аутизъм“.

Водещи на обучението бяха:

Мишел Верейт от Белгия - специалист с дългогодишен професионален и личен опит в работата с деца с интелектуални затруднения и аутизъм. Родител на две деца с разстройства от аутистичен спектър и директор на специално училище, в което се обучават деца с аутизъм и/или интелектуални затруднения.

Мартин Нес от Белгия- ръководител на мобилна услуга за подкрепа на деца и възрастни с интелектуални затруднения, аутизъм и поведенчески проблеми с допълнителен професионален опит в областта на групова работа с деца с интелектуални затруднения.

По време на обучението бяха дискутирани съвременните представи и разбиране за разстройствата от аутистичен спектър и мястото на TEACCH сред другите подходи за работа при лица с РАС. Водещите на обучението предоставиха подробна информация за смисъла и необходимостта от  структурирано обучение и организацията на средата спрямо индивидуалните възможности на всяко лице. На участниците бяха представени множество случаи от практиката на обучаващите с фокус върху уменията на подкрепящия да разпознава спецификите в поведението на децата с аутизъм и да оказва ефективна подкрепа при различни

образователни и ежедневни ситуации. Присъстващите на обучението получиха много практически насоки чрез дискусиии върху видеоматериали и участие в практически упражнения.

В събитието взеха участие 40 специалисти от различни сфери - специални педагози, логопеди, психолози, социални педагози и социални работници, както и директори на специални училища и ръководители на

социални услуги за деца и юноши с аутизъм и интелектуални затруднения, предтавители от неправителствени организации и студенти.

Разгледайте снимки от събитието

Обучение на тема: „Ефективно общуване с деца с тежки комуникативни затруднения“.

На 10 – 11.12.2015г Сдружение „Посока Благополучие“ проведе обучение на тема: „Ефективно общуване с деца с тежки комуникативни затруднения“. Водещ на тренинга беше Г-жа Клем Де Бол от Белгия - Експерт с над 30 годишен опит като речеви и комуникативен терапевт, консултант и обучител на специалисти в социални услуги за деца с тежки интелектуални и множествени увреждания и за деца от аутистичния спектър. Преподавател е в курсове за квалификация на специални педагози и ресурсни учители в Универистетския колеж Артевелде в град Гент, Белгия. По време на обучението водещият представи детайлна информация за развитието на комуникацията и нейните специфики при деца с тежки комуникативни затруднения. Присъстващите имаха възможност да вземат участие в практически упражнения и дискусии по темите за различните аспекти на общуването. Специален акцент беше поставен върху трениране на наблюдателността: проследяване на поведението на детето, разпознаване и интерпретация на комуникативните сигнали. Представени бяха и случаи на деца с фокус върху функционалността на техните комуникативни умения. На участниците бяха демонстрирани различни стратегии за развитие на мотивацията за общуване от страна на детето, както и стратегии за партниране в процеса на взаимодействие. В събитието взеха участие 51 специалисти от различни сфери -специални педагози,ресурсни учители, логопеди, психолози, социални педагози и социални работници, както и ръководители на социални услуги за деца и юноши с интелектуални затруднения и множествени увреждания, предтавители от неправителствени организации и студенти.

Разгледайте снимки от събитието
интелектуални затруднения, множествени увреждания, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, лично планиране за лица с увреждания, самозастъпничество, проблемно поведение, поведенчески нарушения, лица с интелектуални затруднения, подпомагане, подкрепа на хора с уврежданияинтелектуални затруднения, множествени увреждания, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, лично планиране за лица с увреждания, самозастъпничество, проблемно поведение, поведенчески нарушения, лица с интелектуални затруднения, подпомагане, подкрепа на хора с уврежданияинтелектуални затруднения, множествени увреждания, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, лично планиране за лица с увреждания, самозастъпничество, проблемно поведение, поведенчески нарушения, лица с интелектуални затруднения, подпомагане, подкрепа на хора с уврежданияинтелектуални затруднения, множествени увреждания, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, лично планиране за лица с увреждания, самозастъпничество, проблемно поведение, поведенчески нарушения, лица с интелектуални затруднения, подпомагане, подкрепа на хора с уврежданияинтелектуални затруднения, множествени увреждания, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, лично планиране за лица с увреждания, самозастъпничество, проблемно поведение, поведенчески нарушения, лица с интелектуални затруднения, подпомагане, подкрепа на хора с уврежданияинтелектуални затруднения, множествени увреждания, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, лично планиране за лица с увреждания, самозастъпничество, проблемно поведение, поведенчески нарушения, лица с интелектуални затруднения, подпомагане, подкрепа на хора с увреждания

сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания