сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания За „Посока Благополучие“

Сдружение „ПОСОКА БЛАГОПОЛУЧИЕ“ е българско – белгийска организация с нестопанска цел, чиято задача е да подпомага специалисти, студенти, семейства и други, ангажирани с подкрепа на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания.
Сдружението е създадено през 2015 година в сътрудничество с НПО „Христина“, Белгия. От 2016 г. Сдружение “ Посока Благополучие“ е член на IASSIDD ( International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities).

 

Нашата мисия

Нашата мисия е повишаване качеството на живот на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания, подобряване на социалните услуги и популяризиране на информация и добри практики в тази сфера.
Постигане на благополучие…

Цели и задачи

1. Подпомагане, подкрепа и подобряване качеството на живот на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания;
2. Подпомагане на родители и членове на семействата на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания;
3. Квалификация на персонал в социални услуги за деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания. Повишаване на качеството на социалните услуги в общността и в специализираните институции.

Целева група

Специалисти (учители, медицински персонал, специални педагози, терапевти в различни направления, логопеди, социални работници…) в областта на множество увреждания, мениджъри, директори, ръководители на социални услуги, доброволци, членове на семейства.
 Прочетете повече »
сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания