Добре дошли в официалната страница на
Сдружение
„Посока Благополучие“

сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, проблемно поведение, поведенчески нарушения

Дейности, обучения,
квалификация

сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, проблемно поведение, поведенчески нарушения

сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, проблемно поведение, поведенчески нарушения

Специализирана
литература и информация

сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Новини, събития
и мероприятия

сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Сдружение „ПОСОКА БЛАГОПОЛУЧИЕ“ е българско – белгийска организация с нестопанска цел,
чиято задача е да подпомага специалисти, студенти, семейства и други, ангажирани с подкрепа на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания.

Някои от нашите мероприятия

 

Aктуални новини и иниациативи

 

Участие на Сдружение „Посока Благополучие“ в програмата „Доброволци за европейска България“ в периода юни – август 2016
сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

 

сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания